Rufin Kominek

Nota biograficzna
Urodzony 27 października 1921 r. w Biertułtowach pow. Rybnik. Studia artystyczne ukończył w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, uzyskując dyplom na Wydziale Ceramiki Artystycznej w 1953 r. Od roku 1950 pracuje w PWSSP we Wrocławiu
w Katedrze Ceramiki Artystycznej i Przemysłowej jako pracownik naukowo - dydaktyczny,
a od 1986 jest profesorem nadzwyczajnym tej Uczelni.

Udział w wystawach artystycznych.
Od 1954 bierze czynny udział w wystawach okręgowych i wystawach Sekcji Architektury Wnętrz we Wrocławiu w latach: 1955, 1956, 1958, 1960, 1967. Bierze udział w wystawie Plastyki Współczesnej w Sopocie 1959 w Wystawie Plastyki Ziem Nadodrzańskich - Warszawa 1959, oraz w Ogólnopolskich Wystawach Ceramiki i Szkła we Wrocławiu w latach 1954, 1960.
W 1969 roku bierze udział w Wystawie Polskiej Sztuki Użytkowej XXV-lecia PRL, której jest również głównym komisarzem.  W pierwszej Międzynarodowej Wystawie Ceramiki Artystycznej AIC w Pradze 1962 uzyskuje Złoty Medal za eksponowane tam prace. W 1963 bierze udział w Ogólnopolskiej Wystawie Użytkowej w XX-lecie PRL w Warszawie, oraz
w Międzynarodowym Konkursie Ceramiki Artystycznej w Fanzy - Włochy. W Dreźnie eksponuje swoje prace na Wystawie Współczesnej Ceramiki i Szkła Polskiego w 1964 r. W tym samym roku bierze udział w Ogólnopolskiej Wystawie ,,Tkanina, Ceramika, Szkło"
w Warszawie. W 1965 roku wystawia w Genewie na Międzynarodowej Wystawie Ceramiki Współczesnej. W objazdowej wystawie Polskiej Sztuki Użytkowej eksponowanej w Belgradzie, Sofii, Bukareszcie, Budapeszcie i Pradze bierze udział w roku 1965 - 66. Swoje prace wystawia również na Międzynarodowej Wystawie w Waszyngtonie 1965 r. Wystawa Intersymposium Ceramiki - Bechyne i Praga w 1966 r. Międzynarodowa Wystawa Ceramiki Artystycznej AIC
w Istambule, 1967. Kolejna wystawa w której bierze udział to Intersymposium Ceramiki
w Gmundenie i Wiedniu 1967 r., a w 1968 wystawia na Biennale Ceramiki Artystycznej
w Vallauris - Francja. W 1969-70 r. bierze udział w Wystawie Polskiej Sztuki Użytkowej
w Moskwie i Rydze. W 1969 wystawia swe prace na Międzynarodowej Wystawie Rzemiosła Artystycznego w Stuttgarcie w 1970 r. w Pierwszej Międzynarodowej Wystawie Ceramiki Artystycznej w Sopocie. W roku 1971 udział w wystawie ,,Wrocław 71" w Warszawie.
W 1972 r. wystawia prace na  Międzynarodowej Wystawie Ceramiki Artystycznej AIC Londyn
i bierze udział w Biennale Ceramiki Artystycznej w Vallauris - Francja. W 1972 r. wystawia swe prace w Bassano del Grapa - Włochy. W 1973 roku Wystawa Ceramiki Wrocławskiej - Drezno. Bierze udział w Wystawie Sztuki Polskiej w Duisburgu - RFN i Quadriennale Sztuki Użytkowej w Erfurcie - NRD. 1974 - ,,Prezentacje" Wrocław oraz Ogólnopolska Wystawa Architektury Wnętrz - Zachęta w Warszawie.

Odznaczenia, nagrody, zakupy.
1955 - Medal X-lecia PRL  
1970 - Zasłużony Działacz Kultury
1971 - Złoty Krzyż Zasługi
1970 - Budowniczy WrocławiaZłota Odznaka
1970 - Zasłużony dla Dolnego Śląska
1983 - Medal za zasługi w obronności Kraju Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1965 - Nagroda I-go stopnia w zespole - Ministra Kultury i Sztuki
1973 -  Nagroda II-go stopnia indywidualna - Ministra Kultury i Sztuki
1962 - Złoty Medal na Międzynarodowej Wystawie Ceramiki Artystycznej AIC, Praga
1970 - Dyplom Honorowy - Biennale w Valauris
1974 - Nagroda Honorowa Jury - Quadriennale w Erfurcie
1986 - Nagroda Miasta Wrocławia
1987 - Nagroda I-go stopnia Ministra Kultury i Sztuki

Zakup - Muzeum Narodowe - Warszawa, Muzeum Narodowe - Wrocław, Muzeum Sztuki Użytkowej - Praga, Muzeum Ceramiki Artystycznej - Bechyne CSSR, Muzeum Ariana - Genewa, Muzeum Ceramiki Artystycznej - Vallauris Francja. Ponadto w muzeach Włoch
i Austrii, oraz w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą

Intersymposia, plenery.
W 1966 r. bierze udział w Międzynarodowym Plenerze Ceramicznym ,,Intersymposium Ceramiki - Bechyne 1966" i w 1967 r. w podobnej imprezie w Gmunden - Austria. Intersymposium Ceramiki Artystycznej /teoretyczne/ - Bechyne 1969 r. Intersymposium Ceramiki Artystycznej 1972 - Bassano del Grapa - Włochy. W 1983 prowadzi gościnnie zajęcia i wykłady w Instytucie Ceramiki Artystycznej w Panlaro - Włochy. Od 1966 jest członkiem zwyczajnym Międzynarodowej Akademii Ceramiki AIC /organ UNESCO/. Jako przedstawiciel Związku Polskich Artystów Plastyków bierze czynny udział w pracach tej Międzynarodowej Organizacji. Od roku 1966 do 1974 był członkiem Zarządu Głównego ZPAP Sekcji Architektury Wnętrz, w okresie swej wieloletniej pracy twórczej i pedagogicznej pracuje również w organach, komisjach i organizacjach społecznych pełniąc tam odpowiedzialne funkcje rzeczoznawcy
i doradcy w tym również w przemyśle ceramicznym.

Praca dydaktyczno - naukowa.
Od roku 1950 pracuje również w PWSSP we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła.
Od 1969 r. jako samodzielny pracownik w stopniu docenta obejmuje kierownictwo tego Wydziału prowadząc jednocześnie Pracownię Projektowania Ceramiki Przemysłowej. W roku 1975 zostaje powołany na stanowisko Prorektora ds. artystyczno-badawczych tej uczelni. Był również wieloletnim Dziekanem Wydziału Ceramiki i Szkła a w latach 1983-1984 pełnił funkcję Rektora swej macierzystej Uczelni. W 1987 przechodzi w stan spoczynku. Zmarł 24 września 2002 r. we Wrocławiu.